Parkarbeid = samarbeid

Okstindan natur- og kulturpark er én av ni norske regionalparker og flere hundre lignende parker i Europa. Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden…

  Plant in sunshine.

  Formål og Verdigrunnlag

  Parkene har det til felles at de skaper levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping. De kombinerer ivaretaking og videreutvikling, ved å bidra til opplevelser og produkter som bygger på regionenes landskap, kulturarv og identitet. Okstindan natur- og kulturpark har

  [...] Read the whole story of Formål og Verdigrunnlag
  Plant in sunshine.

  Norske Parker og Europarcs

  Norske Parker er nettverksorganisasjonen for Norges ni regionalparker og er medlem av den europeiske parkorganisasjonen EUROPARC Federation. Det foregår mye regional innovasjon i de europeiske parkene når det gjelder klima, det grønne skiftet, bygde- og befolkningsendringer og verdiskaping. Det å jobbe i partnerskap med parker og parkmiljøer i Europa er

  [...] Read the whole story of Norske Parker og Europarcs
  11 smiling partners of the Okstindan Park gathered standing up on a roof veranda in the sun.

  Våre partnere

  Okstindan natur- og kulturpark jobber for og med lokale organisasjoner, bedrifter og det offentlige. Klikk deg inn på navnene nedenfor for å bli bedre kjent med våre partnere. Atelier Grete Langseth Velsvåg Avisa Hemnes Bjerka Camping Bleikvassli Bygdelag Buvik Gård (kulturspor i Hemnes) Circle K Coop Korgen AS Else Hoff

  [...] Read the whole story of Våre partnere
  A white window with pink and white flowers underneath on a beautiful grey wood building at Inderdalen Farm.

  Våre støttespillere

  En stor takk til alle våre støttespillere som gjør det mulig for oss og våre partnere å ta vare på våre verdifulle natur- og kulturverdier! Gjennom samarbeid og felles innsats mellom det offentlige, næringslivet og alle frivillige, bidrar vi til utvikling og lokal verdiskaping i en region med mange muligheter.

  [...] Read the whole story of Våre støttespillere
  X