Parkarbeid = samarbeid

Okstindan natur- og kulturpark er én av ni norske regionalparker og flere hundre lignende parker i Europa. Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden…

  Våre partnere

  Okstindan natur- og kulturpark jobber for og med lokale organisasjoner, bedrifter og det offentlige. Klikk deg inn på navnene nedenfor for å bli bedre kjent med våre partnere (det er ikke alle som har...

  RRI = Rått, raust og inkluderende!

  Sommeren 2023 utforsket RRI-prosjektet flere bedrifter og opplevelser i Hemnes og Rana med tanke på tilgjengelighet for aktive rullestolbrukere og svaksynte. Vi erfarte at små endringer kan gi store forbedringer...

  Samarbeid med Ranaregionen næringsforening

  Målet med avtalen er å styrke næringsarbeidet i Ranaregionen og i Hemnes spesielt. Samarbeidet tilrettelegger for kompetanseutvikling,  erfaringsutveksling og å følge opp viktige saker for næringslivet...

  Norske Parker og Europarcs

  Norske Parker er nettverksorganisasjonen for Norges ni regionalparker og er medlem av den europeiske parkorganisasjonen EUROPARC Federation. Det foregår mye regional innovasjon i de europeiske parkene...

  Våre støttespillere

  En stor takk til alle våre støttespillere som gjør det mulig for oss og våre partnere å ta vare på våre verdifulle natur- og kulturverdier! Gjennom samarbeid og felles innsats mellom det offentlige, næringslivet...

  Formål og Verdigrunnlag

  Parkene har det til felles at de skaper levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping. De kombinerer ivaretaking...

  Resultat av presseturer

  Okstindan natur- og kulturpark har arrangert flere presseturer i samarbeid med Helgeland Reiseliv, NordNorsk Reiseliv og Innovasjon Norge. Vi har hatt deltagere fra flere land, og fått fin presseomtale...