RRI = Rått, raust og inkluderende!

Sammen med Nord-Norge og Nordlandsforskning i bresjen for «accessible tourism»!

Sommeren 2023 utforsket RRI-prosjektet flere bedrifter og opplevelser i Hemnes og Rana med tanke på tilgjengelighet for aktive rullestolbrukere og svaksynte. Vi erfarte at små endringer kan gi store forbedringer i opplevelsen, og dette har resultert i folderen «Inkluderende reiseliv – enkle grep, stor gevinst!» hvor vi gir enkle råd og tips som alle kan ta tak i.

OM FORSKNINGSPROSJEKTET RRI
«Accessible tourism» omfatter et reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, også besøkende med funksjonsnedsettelser.

Forskningsprosjektet Rått, raust og inkluderende, Arctic Hub Helgeland, forkorta til RRI Arctic, fikk tildelt midler midt under coronapandemien. Mange forutsetninger ble endret siden starten av prosjektet, men hovedfokuset var hele tiden «accessible tourism» som grunnlag for å utvikle reiselivet gjennom å skape attraktive, levende lokalsamfunn for alle.

Prosjektet eies av Hemnes kommune og var støttet av Regionalt Forskningsfond Nordland. Nordlandsforskning hadde sammen med Nord Universitet ansvaret for forsknings- og analysedelen, mens Okstindan natur- og kulturpark sammen med Hemnes kommune hadde prosjektledelsen. I tidlig fase var også Visit Plura, nå Plura Valley, med i prosjektet.

Underveis i prosjektet ble Sunnaasstiftelsen koblet på, og prosjektet endret perspektiv fra å se på et større område enn det opprinnelige, som begrenset seg til bare Hemnesberget. I forbindelse med at Hemnes kommune i 2023 deltok i utarbeidelsen av en Masterplan for reiselivet på Nord-Helgeland, ble prosjektledelsen der koblet på. Visit Helgeland ble også invitert inn, og dette førte til at både Masterplanen for Nord-Helgeland og markedsarbeidet i Visit Helgeland nå har større fokus på tilgjengelig reiseliv, tilrettelegging og informasjon. Dette er i tråd med utviklingen av Nord-Helgeland som et bærekraftig reisemål, en kvalitetssikringsprosess som flere av kommunene på Nord-Helgeland starter i 2024.

Hemnes og Helgeland har pr. i dag ei vei å gå for å kunne kalle seg bærekraftige tettsteder/byer og samfunn. Det er lite FoU og regionen trenger kunnskapsbasert utvikling. Helgeland har en negativ befolkningsutvikling og det er viktig å lete etter innovative mulighetsrom for området. Reiselivsnæringa har et stort potensial som bidragsyter til integrering, inkludering og mangfold.

RRI-prosjektet hadde som mål at det, i tett samarbeid med FoU, skulle bidra til at Hemnes og regionen utvikles som et godt tilrettelagt reisemål med kommersielle opplevelsesprodukter som er tilgjengelig for flest mulig, også for personer med funksjonsutfordringer. Dette er i tråd med FN’s bærekraftsmål og det er i tråd med regionale og nasjonale føringer når det gjelder reiselivsutvikling og satsing på et aldersvennlig samfunn. I tillegg er potensiale for økt lønnsomhet for opplevelsesnæringa stort:

I følge en rapport utført av Menon Economics på oppdrag fra Sunnaasstiftelsen i 2023, vil bedre tilrettelegging for reisende med nedsatt bevegelsesevne potensielt kunne øke antall turistovernattinger i Nord-Norge med hele 285 000 og resultere i en omsetningsøkning på over 200 millioner kroner hvert år.

Sammen med reiselivsaktører i Nord-Norge bidrar Sunnaasstiftelsen gjennom sitt prosjekt Adapt2Explore med å heve kunnskapen om tilrettelegging.
Også Nordlandsforskning sitt omfattende, og pågående, prosjekt Accesstour gir god innsikt vedrørende utfordringer og muligheter til et mer inkluderende reiseliv.
Ønsker du mer informasjon og inspirasjon, finner du dette ved å klikke på linkene til høyre.

Bli med og skap råe, rause og inkluderende opplevelser!

*Hovedbildet er fra en befaring i den nye utearenaen på Hemnesberget, Samvirkelagsbakken. Flere bilder fra sommerens befaring finner du nedenfor.