RRI Arctic = Rått, raust og inkluderende!

Hemnesberget ønsker å bli en hub for vannaktiviteter tilrettelagt for alle – i godt samarbeid med verdenskjente Visit Plura!

Nordland generelt og Helgeland spesielt har store utfordringer knyttet til bærekraftige byer og samfunn. Det er lite FoU og regionen trenger kunnskapsbasert utvikling. Helgeland har en negativ befolkningsutvikling og det er viktig å lete etter innovative mulighetsrom for området. Hemnesberget er omgitt av et variert kystlandskap som har potensial for varierte og spektakulære vann- og dykkeopplevelser for besøkende med ulike nivå av ferdigheter. Reiselivsnæringa har et stort potensial som bidragsyter til integrering, inkludering og mangfold. Næringa er for eksempel allerede i dag en viktig sysselsetter av unge og personer med innvandrerbakgrunn.

I forskningsprosjektet Rått, raust og inkluderende, Arctic Hub Helgeland, forkorta til RRI Arctic, skal «accessible tourism» vektlegges. Dette omfatter et reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, også besøkende med funksjonsnedsettelser, og slik ønsker prosjektet å øke muligheten for deltagelse og inkludering. Mennesker kan ha behov for tilrettelegging i alle livsfaser, og prosjektet har derfor lagt til grunn et livsløpsperspektiv.

Visit Plura, en globalt anerkjent dykkeaktør, ser på muligheten for å etablere sin virksomhet på Hemnesberget. De ønsker å spille på lag med lokalsamfunnet, være innovative og øke kompetansen på utvikling hvor en slik livsløpsfilosofi ligger i bunn. Visit Plura deltar sammen med flere reiselivsaktører i Hemnes i bedriftsnettverket OppHemnes, med mål om økt lokal verdiskaping gjennom å utvikle og tilby opplevelser, produkter og tjenester med lokalt særpreget.

For å nå et mål om levende lokalsamfunn og et samfunn for alle, kreves en kunnskapsbasert tilnærming. I tett samarbeid med FoU vil prosjektet bidra til at Hemnesberget utvikles som et reisemål med kommersielle opplevelsesprodukter som er tilgjengelig for flest mulig. Havbasert dykking og ulike vannaktiviteter skal være ei viktig satsing. Andre aktører i OppHemnes skal også tilby opplevelser som bidrar til å utvikle Hemnesberget og resten av kommunen.

Gjennom RRI og levende laboratorium, skal bedriftene og andre interessenter selv utvikle konkrete forslag til hvordan Privat-Offentlige samarbeid i destinasjonsutvikling kan sikre et levende, inkluderende og raust lokalsamfunn for alle brukergrupper.

Prosjektet har fått god støtte fra Regionalt Forskningsfond Nordland og er veldig takknemlig for det!

Vi er i startfasen, men lover å holde deg oppdatert gjennom denne siden, og vi jobber med mål om snart å kunne tilby deg råe, rause og inkluderende aktiviteter på Hemnesberget og i Hemnes!