Jettegrytene

Omlag 12 km sør for Korgen, lags Fv 806, Villmarksveien, finner man jettegrytene. Under iskappen, og i avsmeltingsperioden etter istidene, ble enorme vannmasser presset fram i dalførene. Strømmen kvernet i tusenvis av år med steiner mot fjell, og i dag finner vi resultatet av dette arbeidet i form av svære hull i berget – jettegryter, eller «kjempenes kokekar». Det er over 20 gryter i området, og det er mulig å gå ned i den største som er ti meter i diameter og 11-12 meter dyp. Dimensjonene på disse jettegrytene gjør at de er noen av de største i landet.

Fra parkeringsplassen ved Fv. 806 går det en tydelig sti, først over en ås før det deretter er en flat nedstigning til grytene, og turen tar rundt 15 – 20 minutter.
Det vil bli gjort utbedringer på stigen ned i den største jettegryta, og vi ber alle være forsiktige før nødvendige tiltak er på plass.

X