Jettegrytene

Omlag 12 km sør for Korgen, lags Fv 806, Villmarksveien, finner vi jettegrytene. Under iskappen, og i avsmeltingsperioden etter istidene, ble enorme vannmasser presset fram i dalførene. Strømmen kvernet i tusenvis av år med steiner mot fjell, og i dag finner vi resultatet av dette arbeidet i form av svære hull i berget – jettegryter, eller «kjempenes kokekar». Det er over 20 gryter i området, og en tursti går til den største som er ti meter i diameter og 11-12 meter dyp. Dimensjonene på disse jettegrytene gjør at de er noen av de største i landet.

Turstien starter fra en parkeringsplass ved Fv. 806 går først over en ås før det deretter er en flat nedstigning til grytene. Turstien er nesten 1,2 km og det tar ca. 20-30 minutter å gå. Det er satt opp et enkelt gjerde rundt den største jettegryten og det er dessverre ikke lenger mulig å gå ned i selve gryten.