Hemnes kommunes tusenårssted.

I marinaen på Hemnesberget ligger det vernede område Lapphella, som består av flere små brygger og trehus. I gamledager tjente disse som husly for kirkefolkene fra Korgen og de indre bygdene. I dag bor det folk i noen av bryggene, mens foreningen Lapphellas venner gjør en stor innsats i å ta vare på andre av de gamle husene.

Helgeland museum avdeling Hemnes har også to hus i området: Per-Smedstua og Kirkebua. I Per-Smedstua står det en fast leketøysutstilling. For informasjon og omvisning, kontakt Helgeland Museum avdeling Hemnes.

Navnet Lapphella har ingen dokumentert  historie, men sannsynligvis kommer det fra den tiden da Lappene hadde tilhold her. Dette var tidligere en fin slette hvor Lappene kunne slå leir. Funn i området understøtter dette.

Unn deg en trivelig rusletur langs marinaen, gjennom Lapphella og videre ut på moloen hvor du får en kjempefin utsikt over bryggene, fjorden og fjellene rundt.

Er du her under Hemnesjazz anbefaler vi en utendørs konsert på Lapphella…det er en lang tradisjon gjennom mange år. Lapphellas Venner har sammen med dyktige arkitekter i Tanken Arkitektur, jobbet for at Lapphella skal få sin egen scene. Etter intens dugnadsinnsats ble Lapphella Kulturarena offisielt åpnet den 4. august 2021 og tatt i bruk for flere konserter under 25-årsjubileet til Hemnesjazz.