Samarbeid med Ranaregionen næringsforening

Okstindan natur- og kulturpark har inngått en samarbeidsavtale med Ranaregionen næringsforening.

Målet med avtalen er å styrke næringsarbeidet i Ranaregionen og i Hemnes spesielt. Samarbeidet tilrettelegger for kompetanseutvikling,  erfaringsutveksling og å følge opp viktige saker for næringslivet i Hemnes på tvers av bransjer. Det vil videre bli opprettet et eget næringsforum for Hemnes – bestående av partnerne til ONK. Alle medlemmer i næringsforumet vil også få medlemskap i Ranaregionen næringsforening.   

 «Jeg gleder meg til å samarbeide med ONK om å styrke næringslivet i Hemnes, og samarbeidet internt i regionen. Det er mye spennende på gang i regionen vår, og det er mye å vinne på å samarbeide på tvers dele erfaringer og bygge kompetanse sammen» sier Ingvild Skogvold, daglig leder i RNF. 

Kjell Joar Petersen-Øverleir, styreleder i ONK er meget tilfreds med inngått avtale. I regi av næringsforumet vil det bli arrangert samlinger og ulike næringsaktiviteter – digitale eller fysiske møter – med kompetansepåfyll og drøfting aktuelle næringsspørsmål. Kultur og næring hører også nært sammen, – og vil bli løftet fram.

 

På bildet: Kjell Joar Petersen-Øverleir, styreleder Okstindan natur og kulturpark og Trine Gaborg, styreleder Ranaregionen næringsforening, signerer samarbeidsavtalen. I bakgrunnen: Erna Nerleir, daglig leder i Entrepnor Eiendom.