Norske Parker og Europarcs

Ivaretaking + Utvikling + Samarbeid = Levende landskap

Norske Parker er nettverksorganisasjonen for Norges ni regionalparker og er medlem av den europeiske parkorganisasjonen EUROPARC Federation.

Det foregår mye regional innovasjon i de europeiske parkene når det gjelder klima, det grønne skiftet, bygde- og befolkningsendringer og verdiskaping.
Det å jobbe i partnerskap med parker og parkmiljøer i Europa er derfor viktig for utviklingen av parkarbeidet i Norge.

Norske Parker består av følgende ni parker: