Formål og Verdigrunnlag

Parkene har det til felles at de skaper levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping. De kombinerer ivaretaking og videreutvikling, ved å bidra til opplevelser og produkter som bygger på regionenes landskap, kulturarv og identitet.

Okstindan natur- og kulturpark har som formål å medvirke til best mulig bruk og utvikling av områdets natur- og kulturressurser, til glede og nytte for næringsliv, lokalbefolkning og besøkende.

Mål

  • Å skape identitet, bolyst, samhandling, kreativitet og næringsutvikling
  • Å øke Hemnes kommunes attraktivitet som bosted og reisemål
  • Å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor, offentlig sektor og næringsliv
  • Å utvikle en sterk merkevare
  • Å sikre bevaring og utvikling av ressurser og særegne natur- og kulturverdier
  • Å være offensiv og nyskapende innen informasjon og markedsføring

Verdigrunnlag

  • Lokalkunnskap: Respekt for lokalkunnskap der bevisstgjøring, stolthet og felles identitet er vektlagt.
  • Fellesskap: Et inkluderende fellesskap med raushet, samarbeid og et felles eierskap til Okstindan natur- og kulturpark.
  • Nyskapende: Skaperglede og nyskapende aktivitet.
  • Kvalitet: Høy kvalitet i alle ledd i arbeidet som parken og dens partnere representere.

Vi er en ung park både i europeisk og norsk sammenheng, og mange prosjekt er i startgropa. Sammen med gode samarbeidspartnere jobber vi kontinuerlig med å utvikle området vårt, og vi deler gjerne våre flotte natur- og kulturverdier med andre.

Velkommen hit til oss!