Samisk kunst og kultur

Møt stolte formidlere av samiske tradisjoner og bli kjent med samisk mat, kunst og språk.

Okstindan natur- og kulturpark ligger i et område med lange tradisjoner fra den umesamiske kulturen såvel som den sørsamiske. Her er aktiv reindrift med rein på beite både i Okstindan og flere av de andre fjellene.

På Hemnesberget holder den umesamiske kunstneren Jørn Rivojen Langseth til, og byr på utstilling av de flotteste tre- og beinarbeider med samiske ornament. Jørn jobber også med etablering av Umesamisk Ressurssenter, og vil etterhvert gi flere oppelvelsestilbud i forbindelse med det. Foreløbig byr han på samiske og lokale matopplevelser i den store teltkåten sin.

Klemetspelet

Annet hvert år hylles den myteomspunnede samen Klemet Person med et utendørs historisk musikkspill, med fokus på samspillet mellom samer og lokalbefolkning på slutten av forrige århundre. Neste mulighet til å se spelet er i august 2024.

Unn deg en lærerik opplevelse og mer innsikt i den samiske kulturen!