Signaturopplevelse

    Someone playing on a sami drum covered with sami pictograms in front of a fire inside a lavvo, a sami tent.

    Samisk kunst og kultur

    Okstindan natur- og kulturpark ligger i et område med lange tradisjoner fra den umesamiske kulturen såvel som den sørsamiske. Her er aktiv reindrift med rein på beite både i Okstindan og flere av de andre fjellene. På Hemnesberget holder den umesamiske kunstneren Jørn Rivojen Langseth til, og byr på utstilling

    [...] Read the whole story of Samisk kunst og kultur
    X