Kulturminnedager i Hemnes

En rundreise med varierte kulturspor i Hemnes.

Høsten 2021 arrangerte Hemnes kommune to begivenhetsrike kulturminnedager, som ga varierte møter med spor fra fortiden. Kulturens levninger er ikke alltid prangende, men for mange ble turen et minne for livet.

Det startet med halvannen dag med befaringer for folk fra Kulturminnefondet, kommunen og frivillige foreninger. Med den restaurerte fiskeskøyta Remi Ketil gikk turen til det i stor grad fraflyttede Tvertforlandet. Deretter ble det besøk i en ærverdig gård på Sund, gamle båtskøt, fjøs og gårder i Bjerkadalen, pluss Arthurskøtet og Lapphella på Hemnes.

Etter fullført befaring var det klart for åpen byvandring langs sjøkanten av Hemnesberget. Her fikk vi fortellinger om Lapphella, industri i ulike varianter, de dramatiske krigshendelsene og gjenoppbyggingen etter krigen. Til sist ble det omvisning i en tysk fjellbunkers, inntil nå ukjent for mange.

«Er alt dette kulturminner?», spurte en deltager. Ja, var svaret. Ethvert spor av menneskelig virksomhet kan ses som et kulturminne. Dette gjelder uansett om sporene er skapt av bønder, båtbyggere, lærere eller krigsfanger.

I arbeidet med kulturminneplan for Hemnes er eldre båtbygging, samisk historie, skog og utmark, krigshistorie, gjenreisningshistorie og såkalt teknisk-industriell historie (nyere båtbygging, kraftutbygging osv) pekt ut som satsningsområder. Til sammen skaper disse et helhetlig kulturmiljø, som omgir livene våre.

Tenk så mye det er å dvele ved, som vi både kan oppleve, bruke og utvinne kunnskap om. Bildene nedenfor er hentet fra de to kulturminnedagene. De gir glimt inn i et mangfoldig kulturmiljø. Du finner mange andre kulturspor rundt omkring på nettsiden vår.