Historien bak MK Remi Ketil

MK Remi Ketil er et fiskefartøy på 64 fot bygd på Rana skipsbyggeri AS i 1967, som byggenummer 7. Den første tiden var båten tilhørende Magnar Andreasen på Tverlandet, og båten ble kalt opp etter Magnars da ett-årige sønn Remi Ketil. Senere ble den solgt til Vesterålen hvor den ble omdøpt til «Høyken». I 2004 ble fiskefartøyet overtatt av et firma i Meløy. Her ble den etter hvert kondemnert og Meløy fiskerihistoriske forening overtok båten i 2006. De ga den nok et nytt navn; «Skarsfjord».

Meløy fiskerihistoriske forening mistet etter hvert så mange medlemmer at de to som var igjen innså at de ikke lenger maktet med båten. Den ble lagt ut for salg, og flere viste interesse for å sikre seg den. Da det dukket opp interesserte hemnesværinger, bestemte eierne seg for å overdra båten vederlagsfritt, og i april 2016 ble den hentet heim til Hemnesberget. Det ble stiftet et andelslag for å få tilgang til startkapital til restaureringsarbeidet. Inntil første årsmøte i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening (HBBF) fungerte disse andelshaverne som et interimsstyre. I dag er det HBBF som eier båten, og det er mange private og bedrifter som støtter arbeidet i foreningen med betalt medlemskap.

Målet til Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening er å restaurere M/K Remi Ketil og ha den liggende på Hemnesberget som et flytende dokumentasjonssenter over industrihistorien og båtbyggerhistorien på Hemnesberget og i distriktet for øvrig.

Båten skal videre brukes til forskjellige formål i nærområdet som et levende kulturminne, båtmuseum og kompetansesenter med formidling gjennom spennende, moderne teknologi.

Det er pr. i dag ikke lov til å ta annet enn medlemmer ut på tur, men det har vært arrangert flere vellykkede medlemsturer til tross for at båten fremdeles gjennomgår omfattende restaurering. Det legges opp til et utstrakt samarbeid med det lokale skoleverket, og båten vil etter hvert kunne benyttes til skoleelever, turister og andre med interesse for fiske, fjord- og skjærgårdsturer.

Sju medlemmer tok i 2018 Fritidsskippereksamen (D5L) for egen regning for å kunne navigere en båt i Remi Ketils størrelse. For å kunne ta med betalende besøkende, f.eks turister,  kreves det pr i dag godkjente kvalitetssystemer og skipper med sertifikat i klasse D4, noe som ikke er helt på plass i 2021 . Målsetningen er at kommersiell drift med betalende besøkende vil kunne komme i gang i.l.a 2022

X