Historien bak MK Remi Ketil

Levende kulturminne, kompetansesenter og bruksbåt.

MK Remi Ketil er et fiskefartøy på 64 fot bygd på Rana skipsbyggeri AS i 1967, som byggenummer 7.

Den første tiden var båten tilhørende Magnar Andreasen på Tverlandet, og båten ble kalt opp etter Magnars da ett-årige sønn Remi Ketil. Senere ble den solgt til Vesterålen hvor den ble omdøpt til «Høyken». I 2004 ble fiskefartøyet overtatt av et firma i Meløy. Her ble den etter hvert kondemnert og Meløy fiskerihistoriske forening overtok båten i 2006. På nytt ble det navneskrifte, nå til «Skarsfjord».

Meløy fiskerihistoriske forening mistet etter hvert mange medlemmer. De to som til sist var igjen innså at de ikke lenger maktet med båten. Den ble lagt ut for salg, og flere viste interesse for å sikre seg den. Da det dukket opp interesserte hemnesværinger, bestemte eierne seg for å overdra båten vederlagsfritt.

I april 2016 ble den hentet heim til Hemnesberget. Et andelslag sikret startkapital til restaureringsarbeidet, inntil Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening (HBBF) tok over eierskapet, med betalt medlemskap og dermed støtte fra både privatpersoner og bedrifter.

Målet var å restaurere M/K Remi Ketil, for deretter å ivareta og drifte fartøyet. Båten skal ligge ved Hemnesberget, som en flytende dokumentasjon av industrihistorien og båtbyggerhistorien. Den vil også kunne brukes til forskjellige formål i nærområdet, som et levende kulturminne, båtmuseum og kompetansesenter, med formidling gjennom spennende, moderne teknologi.

Det er pr. i dag ikke lov til å ta annet enn medlemmer ut på tur, men det har vært arrangert flere vellykkede medlemsturer til tross for at båten fremdeles gjennomgår omfattende restaurering. Det legges opp til et utstrakt samarbeid med det lokale skoleverket, og båten vil etter hvert kunne benyttes til skoleelever, turister og andre med interesse for fiske, fjord- og skjærgårdsturer.

Sju medlemmer tok i 2018 Fritidsskippereksamen (D5L) for egen regning for å kunne navigere en båt i Remi Ketils størrelse. For å kunne ta med betalende besøkende, f.eks turister, kreves det pr i dag godkjente kvalitetssystemer og skipper med sertifikat i klasse D4. Målet er at kommersiell drift med betalende besøkende vil kunne komme i gang i løpet av 2022.