Nærturer

  Turstier - kultur og natur hånd i hånd...

  I Okstindan natur- og kulturpark jobber vi med å legge tilrette for at du skal få en god opplevelse i naturen, og vi elsker å kombinere natur og kultur. Derfor jobber vi nå med kunst- og kulturstier der...

  Nærtur: Murfjellet på Korgfjellet

  Et av de mest tilgjengelige turområdene våre er Korgfjellet. Her kan du kjøre gamle E6 opp til 555 m.o.h. og parkere bilen eller sykkelen ved Korgfjellet Fjellstue, startpunktet på milevis av fint turterreng...

  Nærtur: Korgen - Sjøforsen

  Med utgangspunkt i Korgen sentrum kan du gå en fin rundtur på 6 eller 8 kilometer. Her går du langs lakseelva Røssåga, gjennom boreal regnskog, forbi en gammel steinbru fra 1905, innom Svartebukta med...

  Jettegrytene

  Omlag 12 km sør for Korgen, lags Fv 806, Villmarksveien, finner man jettegrytene. Under iskappen, og i avsmeltingsperioden etter istidene, ble enorme vannmasser presset fram i dalførene. Strømmen kvernet...

  Storfurua

  Innerst ved Røssvatnet, nordøst i de siste liene mot Sverige, stod en gang en kraftig furuskog. Denne er nå på det nærmeste borte, av klimatiske såvel som menneskelige årsaker, men én kjempe står igjen;...
  X