Nærturer

  The big and fascinating hole in the ground, Jettegryter, seen from below and up to the opening with the ladder to climb up

  Jettegrytene

  Omlag 12 km sør for Korgen, lags Fv 806, Villmarksveien, finner man jettegrytene. Under iskappen, og i avsmeltingsperioden etter istidene, ble enorme vannmasser presset fram i dalførene. Strømmen kvernet i tusenvis av år med steiner mot fjell, og i dag finner vi resultatet av dette arbeidet i form av svære

  [...] Read the whole story of Jettegrytene

  Storfurua

  Innerst ved Røssvatnet, nordøst i de siste liene mot Sverige, stod en gang en kraftig furuskog. Denne er nå på det nærmeste borte, av klimatiske såvel som menneskelige årsaker, men én kjempe står igjen; Storfurua. Den er den siste gjenlevende av de trærne som utgjorde fjellskogen i dette området for

  [...] Read the whole story of Storfurua
  X