Fiske

  Laksefiske i Røssåga og Leirelva

  Elva Røssåga slynger seg gjennom store deler av kommunen og er i dag en meget god ørret- og lakseelv. I "gamle dager", da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på over 25 kg, og fremdeles i dag...

  Innlandsfiske

  Statskog er Norges og Helgelands største grunneier, og forvalter store sammenhengende arealer og verdier på vegne av fellesskapet. I Okstindan natur- og kulturpark har Statskog tilrettelagt friluftsområdet...

  Fiske på fjorden

  Har man egen båt kan man komme seg til mange fine fiskeplasser i Sørfjorden, og vil man legge til kai, er det marina både på Hemnesberget, Bjerka og Finneidfjord. Vil du leie båt, finnes det et par båter...
  X