Fiske

  Fiske på fjorden

  Har man egen båt kan man komme seg til mange fine fiskeplasser i Sørfjorden, og vil man legge til kai, er det marina både på Hemnesberget, Bjerka og Finneidfjord. Vil du leie båt, finnes det et par båter...

  Innlandsfiske

  Statskog er Norges og Helgelands største grunneier, og forvalter store sammenhengende arealer og verdier på vegne av fellesskapet. I Okstindan natur- og kulturpark har Statskog tilrettelagt friluftsområdet...

  Laksefiske i Røssåga og Leirelva

  Elva Røssåga slynger seg gjennom store deler av kommunen og er i dag en meget god ørret- og lakseelv. I "gamle dager", da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på over 25 kg, og fremdeles i dag...
  X