Fiske

  Forvaltning av Røssåga og Leirelva

  På 1800-tallet var det mest engelske lakselorder som kom for å fiske, pluss noen godt bemidlete norske gjester. De tok inn på gårdene langs elva, og leide båt med roer og ofte kokk. Slik bidro de til sårt...

  Fiske på fjorden

  Med båt kan man komme seg til mange fine fiskeplasser i Sørfjorden, og vil man legge til kai, er det marina både på Hemnesberget, Bjerka og Finneidfjord. Har man fiskestang er det fint mulig å stå på moloen...

  Innlandsfiske

  Statskog er Norges og Helgelands største grunneier, og forvalter store sammenhengende arealer og verdier på vegne av fellesskapet. I Okstindan natur- og kulturpark har Statskog tilrettelagt friluftsområdet...

  Laksefiske i Røssåga og Leirelva

  Elva Røssåga slynger seg gjennom store deler av kommunen og er i dag en meget god ørret- og lakseelv. I gamledager, da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på over 25 kg, og fremdeles kan elva...