Laksefiske i Røssåga og Leirelva

Sesong fra 1. juli t.o.m. 31. august – skitt fiske!

Elva Røssåga slynger seg gjennom store deler av kommunen og er i dag en meget god ørret- og lakseelv. I gamledager, da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på over 25 kg, og fremdeles kan elva by på en og annen storfangst. De fleste laksene som blir fanget ligger imidlertid på mellom 5 og 15 kg, mens ørreten vanligvis ligger på mellom 2 og 10 kg.

Elva egner seg ypperlig for stangfiske/fluefiske. Også sideelva Leirelva er ei god ørret- og lakseelv. For å fiske i disse vassdragene må man ha betalt fiskeravgift, lokalt fiskekort og kunne fremvise desinfeksjonsbevis.

Redskap

Kun flue og sluk er lovlig redskap. Enkelte grunneiere åpner også for markfiske, da kun med sirkelkrok. Fiske med annet agn er forbudt i elvas lakseførende del. For å minske skader på fisk som skal gjenutsettes, oppfordres fiskere til å kun å benytte sirkelkrok, og eventuelt dobbeltkrok der mothakene klemmes inn.

Gjenutsetting

All uskadet laks over 65 cm, i tillegg til all uskadet holaks uansett størrelse, skal gjenutsettes. Tips: mål 65cm på fiskestanga og merk med tape, så kan du enkelt måle fisken.

Det er ikke alltid det er mulig å sette ut fisk igjen. Om du ser at fisken er skadet på noen måte og kanskje ikke klarer seg, skal fisken avlives. Du må så umiddelbart meddele dette til valdeier pr. sms, som da også skal ta imot fisken. Er valdeier ikke til stede, kan fisken legges i fryser på Korgen Camping. Fangsten skal selvsagt registreres på ordinær måte. Skadet laks som avlives på denne måten og innleveres går ikke på din daglige kvote.

Kvote – For sesongen 2023 er det kommet strengere regler fra Miljødirektoratet, det det er satt en totalkvote for vassdraget på 20 slaktet laks. Som følge av dette er våre regler endret til følgende:

  • Sesongkvote: 2 avlivet hannlaks under 65cm (Korgen Camping inkluderer også ørret i kvoten sin.)
  • Døgnkvote: 1 avlivet hannlaks under 65cm (Korgen Camping inkluderer også her ørret i kvoten sin.)
  • Avlives fisk på over 65cm som følge av skade, skal denne som nevnt innleveres til vald-eier og går ikke på din personlige kvote. Men har du skadet og avlivet 2 fisk på en dag, skal fisket stanses fram til neste fiskedøgn.
  • Ved gjenutsetting kan du fortsette å fiske, men har du satt ut 3 fisk på en dag, skal fisket stanses fram til neste fiskedøgn.
   Vi henstiller alle til å vise måtehold når det gjelder fangst i år, slik at flest mulig kan få ta del i det å fiske etter laks gjennom hele sesongen.

Salg av fiskekort

Fiskekort selges på nett: www.elveguiden.no

Korgen Camping har eget vald med egen fluesone. Maks 6 fiskere på fluesonen. Priser og info finnes på elveguiden.no og på korgen-camping.no.

Røssåga Fiskeforening administrerer egne vald, åpne kun for medlemmer som bor i kommunen.

Oppsyn og kontroll

Oppsynspersonell vil kunne være behjelpelig ved fang og slipp og bør kontaktes når man lurer på noe eller trenger hjelp.

Tlf.nr som kan benyttes: Snorre 909 95 945 – Gry 951 21 151 – Jonas 974 01 773 – Ståle 940 11 592 – Frode 908 34 535 – Hamza 948 43 221

Rapportering

All fangst, både avlivet og gjenutsatt, i tillegg til nullfangst SKAL registreres. Rapportskjema, som finnes på Elveguiden.no SKAL fylles ut fortløpende etter endt fiske.

Protokoll for innføring av fangst er lagt ut ved de vald som fiskeforeningen disponerer.

Mangel på rapportering vil kunne føre til at man nektes å fiske i Røssåga/Leirelva neste sesong. Det er grunneier som har hovedansvaret for at rapportering blir gjennomført og der dette ikke blir fulgt opp, vil valdet kunne bli stengt for fiske.

Gyro og desinfisering

Røssåga ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004. Elva er i dag friskmeldt, og vi må gjøre alt vi kan for å forhindre at parasitten kommer tilbake.

Alt fiskeutstyr skal derfor desinfiseres. Desinfeksjonsstasjon finnes ved resepsjonen på Korgen Camping. Følg retningslinjer som finnes på oppslag der, evt. ta kontakt med betjeninga. Desinfeksjonsbevis mottas etter at alt utstyr er desinfisert.

Skjell- og otolittprøver

Det er svært viktig at det tas skjell- og otolittprøver av all avlivet laks. Disse prøvene er viktige for forskning på hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer, og kan være helt avgjørende for å sikre ei god og bærekraftig elv i framtiden.

Da mange kan oppleve vanskeligheter med å ta otolittprøver, er det mulig å skjære av fiskens hode, legge det i en pose og levere til Huset Kafe og motell, eller til Korgen Camping. Da vil kyndige personer sørge for at otolittene blir tatt ut. NB: Skjellprøver legges i egen konvolutt og skal alltid følge fiskehodet.

ps! Det er svært viktig at det registreres om laksen er fettklinneklippet, og at dette hukes av for på rapportskjema, enten dette gjøres via web eller på papirskjema.

Så langt det er mulig, vil konvolutter for skjellprøver og otolitter leveres ut ved kjøp av fiskekort. Det er også lagt ut konvolutter ved vald til Røssåga Fiskeforening, i gapahuk ved Korgen Campings fluesone og ved bilvask på campingen.

Skitt fiske!