Røssåga gir både laks, ørret og vannkraft

Det er mye uberørt natur i Okstindan natur- og kulturpark, men flere vassdrag er ofret for å skaffe kraft til industri og husholdninger.

Okstindan natur- og kulturpark rommer et av Norges mest energirike vassdrag, fra Bleikvatnet, via Røssvatnet og videre til Sørfjorden via den 50 kilometer lange Røssåga.

På slutten av 1940-tallet ble utbygginga av elva påbegynt. Nedre Røssåga kraftverk ble satt i drift i 1955, bl.a. for å bidra med kraft til jernverket i Mo i Rana og etter hvert også til aluminiumsverket i Mosjøen. I perioden 2012 – 2018 har Statkraft utvidet og renovert Øvre og Nedre Røssåga Kraftverk med topp moderne utstyr.

Store landbruksområder og flere gårder rundt Røssvatnet ble lagt under vann som følge av kraftutbygginga på 50-tallet, og flere store elver har fått sterkt redusert vannføring.

Røssåga har til alle tider vært en veldig attraktiv ørret- og lakseelv, og det er satt restriksjoner som regulerer minstevannsføringen og bidrar til at det fremdeles er gode vilkår for villaksen. Statkraft har også etablert en egen genbank for laks på Bjerka. I fiskesesongen, som varer fra 1. juli til 31. august, kan både lokalbefolkning og tilreisende jakte på storlaks og ørret på et av de tilrettelagte valdene langs elva.

Røssågavassdraget utgjør i dag et interessant friluftsområde med lett tilgjengelige utfluktsmål, enten man vil prøve fiskelykken eller bare skal ut med nistekurven. Villmarksveien, med start i Korgen, leder inn i dette landskapet. Den går forbi Stormyrbassenget, en kunstig innsjø som kom som følge av kraftutbygginga, og videre opp i villmarka til Røssvatnet, selve kilden til kraftrikdommen.