TRAFIKK, KØER OG SERVICETILBUD I HEMNES 11. AUGUST 2022

Verdenseliten sykler over 70 km på veier i Hemnes denne dagen!

Nedenfor har vi samlet info om trafikkbildet under Arctic Race of Norway i Hemnes og hvilke muligheter man har for å se rittet, handle og finne toaletter.
Tidene er med forbehold om at politiet eller ARN gjør endringer. Pga. dårlig vær, kan rittet trenge litt lengre tid og da forskyves åpningstidene noe.

BILER SOM KOMMER NORDFRA PÅ TUR SØROVER PÅ E6

1) All E6-trafikk sørover blir stoppa f.o.m. kl. 10:00 ut fra Mo i Rana og fra ca. kl. 10:30/10:40 i Korgen ved Circle K. 
Hvis man ikke rekker forbi Circle K. i Korgen før kl. 10:30/10:40, kan man kjøre av i Korgen sentrum og vente der.

2) Biler (unntatt større kjøretøy) kan kjøre fra Mo i Rana til Korgen i tidsrommet kl. 11:30 – 12:00. Siste bil ut fra Mo kl. 12.
Ingen får kjøre inn på E6 mellom Mo og Korgen, men man kan kjøre av fra E6.
Politiet vurderer å sluse de som vil sørover, over Villmarksveien i tidsrommet 12:30 – 13:00, og tar en løpende vurdering på dette.

3) E6 og Korgfjelltunnelen åpner igjen mellom 14:30 – 15:00 for trafikk sørover.

DET VIL MULIGENS BLI NOE KØ I KORGEN SENTRUM.
MULIG Å SE ARN-KARAVANEN VED SAMFUNNSHUSET KL. 10:45 OG RYTTERNE VED RÅDHUSET/SAMFUNNSHUSET  CA. KL. 12:09 OG KL. 13:56 – 14:11.
CAFE/RESTAURANT, BENSINSTASJON, TOALETTER OG MERKA TURSTIER ER TILGJENGELIG I KORGEN SENTRUM.


BILER SØRFRA PÅ TUR NORDOVER PÅ E6

1) Alle vil bli stoppa ved Vallakrysset fra kl. 10:00 til 12:15
Her kommer det biler kontinuerlig fram til ca. kl. 11:00 pga. at trafikken sørover ikke stoppes før kl. 10:40 ved Ømmervatn.
Det vil da stå biler fra Vallakrysset og sørover, og noen må stå i over to timer.
Ferdsel på E6 mellom Vallakrysset og Korgen sentrum er åpen.

2) Biler (unntatt større kjøretøy) kan kjøre fra Korgen og Vallakrysset nordover forbi Mo mellom kl. 12:15 – 13:00.
E6 nordover åpner ca 12:15-13:00 men det er ikke tillatt å kjøre inn på E6, bortsett fra i Korgen sentrum ved Circle K. Avkjøring fra E6 er greit.
Veiene i Mo i Rana stenger kl. 13:30.
Fra Vallakrysset til Mo i Rana er det ca. 30 min.

3) Alle blir stoppa kl. 13:00 ved Vallakrysset og må vente til kl. 15:45 for å fortsette nordover.
Veien gjennom Mo åpner 16:30.
Fra 14:45, hvis rittet går som normalt, kan man kjøre av på Vallaveien og dermed også til Bjerka via gamle E6.

4) Alle kan kjøre videre nordover igjen kl. 15:45
 Veien åpnes igjen fra kl. 15:45, men det vil være sperret frem til 16:30 i rundkjøringa ved Mosenteret i Mo i Rana.

FARE FOR LANGE KØER VED VALLAKRYSSET (større kjøretøy kan bli stående i over 5 timer, mindre kjøretøy i opptil 2-3 timer)
MULIG Å SE RYTTERNE VED VALLAKRYSSET KL. 11:56 OG KL 14:10 – 14:26
INGEN SERVICEFUNKSJONER TILGJENGELIG VED VALLAKRYSSET (MEN VEIEN SØROVER TIL KORGEN SENTRUM ER ÅPEN).


VILLMARKSVEIEN (FV 806, et fint alternativ til E6)

All ferdsel på Villmarksveien sørfra stoppes før innkjøringa til Samfunnshuset i Korgen, samt nordfra ved Rådhuset i Korgen, fra kl. 10:30 – 14:45. Mulig åpning midt på dagen.
Det vil sannsynligvis være mulig å kjøre Villmarksveien gjennom Korgen i begge retninger mellom kl 12:30 og 13:00, men politiet tar løpende vurdering på trafikkbildet/tetthet.
Hvis man skal ut på E6 nordover må det skje i krysset ved Circle K.
Villmarksveien gjennom Korgen åpnes for ordinær trafikk igjen ca. kl. 14:45.

KØ FRA SAMFUNNSHUSET  FRA KL: 10:30 – 12:30 OG PÅFYLL FRA KL. 13:00 – 14:45 (her blir man stående minst 2 timer, kanskje over 4 timer)
MULIG Å SE ARN-KARAVANEN VED SAMFUNNSHUSET KL. 10:45 OG RYTTERNE VED SAMFUNNSHUSET KL. 12:10 OG KL. 13:56 – 14:11
TOALETTMULIGHETER I SVARTEBUKTA OG PÅ SAMFUNNSHUSET. LEKEAPPARAT I SVARTEBUKTA. TURSTI LANGS ELVA.
MULIG Å GÅ TIL BUTIKKSENTRUM VED E6: CAFE/RESTAURANT, BENSINSTASJON, TOALETT M.M.


KORGEN FORØVRIG
Veien fra Rådhuset, opp Nordfallet, forbi skolen og videre nedover Baklandet til Vallakrysset/E6 vil være stengt fra kl. 10:00 – 14:45

KORGFJELLET
Veien opp Korgfjellet fra Korgen er stengt fra 10:30 – 15.00.
Det er åpent for å parkere på toppen av Korgfjellet om man kommer seg opp før kl. 10:30.
Karavanen er på Korgfjellet kl. 11:15 og rittet passerer ca. kl. 12:23 og 13:44.


FINNEIDFJORD
Sentrum av Finneidfjord stenges ikke hele dagen, siden rittet kun passerer på returen
Veien gjennom sentrum, med tilhørende avstikkere, bli stengt fra kl. 12:30 og til E6 åpner igjen etter kl. 15:00.
Det blir ikke mulig å kjøre ut på E6 fra Finneidfjord fra kl. 10:00 til etter kl. 15:00, se nedenfor.
Karavanen er på Finneidfjord ca. kl. 13:21, og rittet passerer fra rundt kl. 14:20.

BJERKA
Det blir ikke mulig å kjøre ut på E6 fra Bjerka fra kl. 10:00 til etter kl. 15:00, se nedenfor.
Karavanen er på Bjerka kl. 10:20, og rittet passerer rundt kl. 11:53 og kl. 14:12.

ØVRIGE VEIER INN PÅ E6 MELLOM VALLAKRYSSET OG MO I RANA 
Det blir ikke mulig å kjøre ut på E6 fra noen veier mellom kl. 10:00 og 15:00 (sørover)/15:45 (nordover)

Vi håper alle får en fin dag til tross for mange restriksjoner i trafikken!