Melkarhella

Bedre tilrettelagt vinterparkering for adkomst til Okstindan

Skal du inn i Okstindan på ski eller med scooter fra Leirskarddalen, vil du nå kunne parkere på Melkarhella i hele vintersesongen! Tidligere har kun et lite område vært brøytet i forbindelse med tilrettelegging av løyper i scootersesongen, men nå vil hele Melkarhella være tilgjengelig, og veien opp dit vil bli strødd hele vinteren. Det er også trukket strømkabel opp til parkeringsplassen, men pga. at det planlegges ytterligere utbedringer, vil det ikke bli satt opp lyspunkt før neste sesong.

Oppgraderingen er gjennomført som en del av prosjektet Besøksforvaltning i Okstindan i regi av Hemnes kommune og ONK, og er gjort mulig gjennom godt samarbeid med grunneier som har ryddet plassen, Statkraft som har utbedra og asfaltert veien opp, Vegseksjonen i Nordland Fylke som har forlenget fylkesvei 322 og laget ny snulomme for buss og brøytebil, samt de lokale entreprenørene Rune Vasdal AS og IP Elektro som har levert gode tjenester.

Melkarhella ligger noen hundre meter etter den siste gården i Leirskarddalen, ca. 4,5 km før sommerparkeringa på Tippen. Fra Melkarhella er det 11 km opp til Rabothytta (følg scootertraseen opp de første kilometerne til du kommer inn i Leirbotn), og 14 km til Kjensvasshytta (følg scootertrase nesten hele veien). Fra Rabothytta over breen til Gråfjellhytta er det ca. 7 km.

Scooterløypa, som er en del av et 170 km stort nettverk, er vanligvis oppkjørt i perioden fra februar til april, – mer info finner du på linken til høyre.

Vær alltid godt utstyrt og oppmerksom på at været kan snu på minuttet, og ta alle nødvendige forholdsregler om du beveger deg ut på breen. Det er ikke oppkjørte eller merkede skiløyper i Okstindan. Husk også at hyttene ikke er betjente og at det kreves DNT-nøkkel for å komme inn.

Vi håper på mange finværsdager med flotte forhold for både scooter og ski-entusiaster.

God tur!

X