Laksefiske i Røssåga og Leirelva

Sesong fra 1. juli t.o.m. 31. august – skitt fiske!

Elva Røssåga slynger seg gjennom store deler av kommunen og er i dag en meget god ørret- og lakseelv. I «gamle dager», da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på opptil 25 kg, og fremdeles i dag kan elva by på en og annen storfangst. De fleste laksene som blir fanget ligger imidlertid på mellom 5 og 15 kg, mens ørreten vanligvis ligger på mellom 2 og 10 kg. Elva egner seg ypperlig for stangfiske/fluefiske. Også sideelva Leirelva er ei god ørret- og lakseelv. For å fiske i disse vassdragene må man ha betalt fiskeravgift, lokalt fiskekort og kunne fremvise desinfeksjonsbevis.

Redskap

Kun flue og sluk er lovlig redskap. Enkelte grunneiere åpner også for markfiske, da kun med sirkelkrok. Fiske med annet agn er forbudt i elvas lakseførende del. For å minske skader på fisk som skal gjenutsettes, oppfordres fiskere til å kun å benytte dobbeltkrok der mothakene klemmes inn.

Gjenutsetting

All laks over 65 cm, i tillegg til all holaks uansett størrelse, skal gjenutsettes.
Tips: Mål opp 65cm på fiskestanga og merk med tape, da kan du enkelt måle fisken.

Det er ikke alltid det er mulig å sette ut fisk igjen. Om du ser at fisken er skadet på noen måte og kanskje ikke klarer seg, skal fisken avlives. Du må så umiddelbart meddele dette til leder i elveierlaget, tlf 994 80 735, og fisken skal så innleveres til eier av valdet. Er denne ikke til stede, kan fisken legges i fryser på Korgen Camping. Fangsten skal selvsagt registreres på ordinær måte. Skadet laks som avlives på denne måten og innleveres går ikke på den daglige kvoten.

Kvote

* Sesongkvote: 3 avlivet hannlaks under 65cm (Korgen Camping inkluderer også ørret i kvoten sin.)
* Døgnkvote: 1 avlivet hannlaks under 65cm (Korgen Camping inkluderer også her ørret i kvoten sin.)
* Avlives fisk på over 65cm som følge av skade, skal denne som nevnt innleveres til vald-eier og går ikke på din personlige kvote. Men har du skadet og avlivet 3 fisk på en dag, skal fisket stanses fram til neste fiskedøgn.
* Ved gjenutsetting kan du fortsette å fiske, men har du satt ut 3 fisk på en dag, skal fisket stanses fram til neste fiskedøgn.

Salg av fiskekort

Korgen Vertshus selger kort for grunneiere som har åpnet for fiske.
Korgen Camping har eget vald med egen fluesone. Prisene her er kr 380 for døgnkort, kr 1.200 for ukeskort og kr 3.800 for sesongkort.
Kortsalg finner sted på Inatur.no, Elveguiden.no og Korgen Camping.
Røssåga Fiskeforening administrerer egne vald. Disse er åpne kun for medlemmer som bor i kommune

Oppsyn og kontroll

Oppsynspersonell vil kunne være behjelpelig ved fang og slipp og bør kontaktes når man lurer på noe eller trenger hjelp.
Tlf. nr som kan benyttes her er: 909 95945 / 951 21151 / 974 01773 / 940 11592 / 908 34535 / 922 25246 / 995 40093.

Ved kontroll skal du i tillegg til fiskekort også kunne vise fram desinfeksjonsbevis og betalt fiskeravgift.

Vi gjør oppmerksom på at brudd på reglene vil medføre inndratt rett til å fiske resten av sesongen og eventuelt neste sesong. Ulovlig fiske vil kunne bli anmeldt.

Du plikter å framvise fiskekort, fiskeravgift og legitimasjon ved forespørsel. Alle er pliktige til å melde brudd på regelverk. Vi forvalter ei elv som er svært sårbar og som alle bør ha en felles interesse av å sikre framtiden til. Korgen Camping har egne kontrollører.

Rapportering

All fangst, både avlivet og gjenutsatt, i tillegg til nullfangst SKAL registreres.
Rapportskjema, som finnes på Inatur.no eller Elveguiden.no, evt. utleveres ved kjøp av fiskekort, SKAL innleveres av alle etter endt fiske, også ved nullfangst.
Protokoll for innføring av fangst er lagt ut ved de vald som fiskeforeningen disponerer.

Mangel på rapportering vil kunne føre til at man nektes å fiske i Røssåga/Leirelva neste sesong. Det er grunneier som har hovedansvaret for at rapportering blir gjennomført og der dette ikke blir fulgt opp, vil valdet kunne bli stengt for fiske!

Gyro og desinfisering

Røssåga ble rotenonbehandlet i 2003 og 2004. Elva er i dag friskmeldt, og vi må selvsagt gjøre alt vi kan for å forhindre at parasitten kommer tilbake.
Alt fiskeutstyr skal derfor desinfiseres! Desinfeksjonsstasjon finnes ved resepsjonen på Korgen Camping. Følg retningslinjer som finnes på oppslag der, evt. ta kontakt med betjeninga. Desinfeksjonsbevis skrives ut etter at alt utstyr er desinfisert.

Skjell- og otolittprøver

Det er svært viktig at det tas skjell- og otolittprøver av all avlivet laks.
Disse prøvene er viktige for forskning på hvilke tiltak som fungerer og ikke fungerer og kan være helt avgjørende for om vi skal få ei god og bærekraftig elv i framtiden.
NB: Da mange kan oppleve vanskeligheter med å ta otolittprøver, så kan man heller skjære av hodet på fisken, legge det i en pose og levere dette til Korgen Vertshus eller Korgen Camping. Da vil kyndige personer sørge for at otolittene blir tatt ut. NB: Skjellprøver legges  i egen konvolutt og skal alltid følge fiskehodet!

PS: Det er svært viktig at det registreres om laksen er fettklinneklippet  og at dette hukes av for på rapportskjema, enten dette gjøres via web eller på papirskjema.

Så langt det er mulig, vil konvolutter for skjellprøver og otolitter leveres ut ved kjøp av fiskekort. Det er også lagt ut konvolutter ved vald til Røssåga Fiskeforening, i gapahuk ved Korgen Campings fluesone og ved bilvask på campingen.

Skitt fiske!

X