Bretur

    Okstindbreen

    Okstindbreen er Norges åttende største isbre og dekker i følge NVEs nyeste kartlegging (2018) et areal på ca 37 km2. Her finner du både blåis og snødekte breflater. Rabothytta ligger like inntil brekanten...