Bo og jobb hos oss

    Hemnes kommune - kommunale tjenester

    I Hemnes er det skole og barnehage på alle fem tettstedene, aktive idrettslag, en dyktig kulturskole og et godt fritidstilbud for både voksne og barn. Kommunen ligger midt på Helgeland, med pendleravstand...

    Gamle landbrukstradisjoner med unge bønder

    Hemnes er en av de største landbrukskommunene i Nordland, med en betydelig produksjon av sau-, svine og storfekjøtt i tillegg til melk. Det er investert hele 170 millioner i nye driftsbygninger siden 2006,...
    X