Hemnes kommune – kommunale tjenester

Hemnen kommune sammenfaller med landskapsområdet for Okstindan natur- og kulturpark. Å bo i Hemnes blir dermed som å leve i en park.

I Hemnes er det skole og barnehage på alle fem tettstedene, aktive idrettslag, en dyktig kulturskole og et godt fritidstilbud for både voksne og barn.

Kommunen ligger midt på Helgeland, med pendleravstand mellom 30 – 60 minutter til både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Trenger du å komme i kontakt med administrasjonen i Hemnes kommune, finner du kontaktinfo og informasjon om tjenestetilbudet på kommunens hjemmeside.

I margen til høyre har vi linket til noen sider vi tror kan være nyttige for deg som ønsker å slå deg ned eller drive næring her hos oss.

Velkommen til kommunen med stor skaperglede mellom smul sjø og evig snø!