Gamle landbrukstradisjoner med unge bønder

Hemnes er en av de største landbrukskommunene i Nordland, med en betydelig produksjon av sau-, svine og storfekjøtt i tillegg til melk. Det er investert hele 170 millioner i nye driftsbygninger siden 2006, noe som er en like høy investering som hele Troms og Finnmark til sammen. Mange ungdommer har overtatt drifta av slektsgårdene og flere av gårdene har investert i moderne produksjonsmidler.

Det er over 30 gårder i Hemnes som driver med sau, og tilsammen har de ca. 4500 sauer om vinteren og nesten dobbelt så mange etter lamminga på våren. Om sommeren er det faktisk nesten dobbelt så mange sauer og lam i Hemnes som det er griser, kyr, geiter, hester og høner til sammen.

Dyrene bidrar til et levende og vakkert kulturlandskap i hele Okstindan natur- og kulturpark.

I 2008 ble slakteriet Nortura lagt til Bjerka, og dette er nå en av kommunens største arbeidsplasser.

Akvarellen nedenfor er laget av kunstner Hilde Strand, og motivet er det fineste lammet i Hemnes i 2017, kåret av barnehagene våre.