Entusiastisk team med stor skaperglede!

Hasvo fikser det meste og liker kreative utfordringer. Her lages alt fra turskilt og infotavler til glass-souvenirer, kamkakebokser og t-skjorter med reklametrykk.

På «snekkern» produseres bl.a. buss- og søppelskur, benker og bord. På «lasern» sørger flinke folk for trykk og graveringer på alle slags flater og materiell. I tillegg jobbes det med vedproduksjon, vaskeri og kantine, og på Hemnesberget samarbeider Hasvo med NCP om produksjon av stoler og bord i resirkulert plast. Trenger du hjelp til småarbeid, kan gjengen i Praktjobb stille opp.

Hasvo holder til i trivelige lokaler i Korgen og leverer ulike arbeidsmarkedstiltak til NAV og kommunen. Som profesjonell leverandør av varer og tjenester bidrar Hasvo til at mennesker med behov for særskilt tilrettelegging gis mulighet til en meningsfull jobb, egenutvikling og økt livskvalitet. Hasvo er en del av et felleskap med over 200 Vekst-bedrifter i Norge, og rundt 45 arbeidstakere deltar i ulike produksjoner på de seks avdelingene i Korgen og på Hemnesberget.

Sammen jobber alle for vekst og utvikling – med mennesket i fokus.