Entusiastisk team med stor skaperglede!

Hasvo fikser det meste og liker kreative utfordringer.

På «Lasern» lages alt fra turskilt og infotavler, bilreklame til t-skjorter med reklametrykk, og mye mer. På denne avdelingen sørger flinke folk for trykk og graveringer på alle slags flater og materiell.

På «snekkern» produseres bl.a. røykerier, buss- og søppelskur, benker og bord, og mye mer.

Hasvo varmer deg – og på vedavdelingen jobbes det med vedproduksjon der vi selger sekker i ulike størrelser; 1000 liter, 60 liter og 40 liter.

Hasvo driver et topp moderne vaskeri der vi har avtale med Hemnes kommune om vask av institusjonstøy og arbeidsklær. Vi vasker også mopper og matter, som vi leier ut til bedrifter rundt om i kommunen.

I vår kantine kan du ta deg en kopp kaffe i trivelige omgivelser.

Hasvo holder til i trivelige lokaler i Korgen og leverer ulike arbeidsmarkedstiltak til NAV og kommunen. Som profesjonell leverandør av varer og tjenester bidrar Hasvo til at mennesker med behov for særskilt tilrettelegging gis mulighet til en meningsfull jobb, egenutvikling og økt livskvalitet. Hasvo er en del av et felleskap med over 200 Vekst-bedrifter i Norge, og rundt 45 arbeidstakere deltar i ulike produksjoner på de seks avdelingene i Korgen.

Sammen jobber alle for vekst og utvikling – med mennesket i fokus.