Ranaregionen Næringsforening

Sammen om å styrke næringslivets konkurransekraft.

Okstindan natur- og kulturpark og Hemnes kommune er medlem i Ranaregionen Næringsforening (RNF), og jobber sammen med dem og deres medlemsbedrifter for å synliggjøre og utvikle det lokale næringslivet på Helgeland.

Samtidig er næringsforeningen medlem i Okstindan natur- og kulturpark.

Et gjensidig medlemskap med andre ord, formalisert gjennom en samarbeidsavtale inngått i 2021. Avtalens mål er å styrke næringsarbeidet i Ranaregionen, med spesielt fokus på Hemnes. Målet skal oppnås gjennom kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og oppfølging av viktige saker.