Mental Helse Hemnes

«Alle har en psykisk helse…. Og takk for det!»

Mental Helse ble opprettet i 1978. I dag har de rundt 7500 medlemmer i hele Norge, og lokallag i over 300 kommuner.

Gjennom politisk påvirkning, folkeopplysning og formidling av brukererfaringer, bidrar de til økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og bedre helsetilbud.

I Hemnes jobber Mental Helse for:

  • Å bidra til større åpenhet og toleranse overfor dem som sliter med psykiske helseproblemer.
  • Å fremme brukermedvirkning på individ- og systemnivå.
  • At psykisk helsearbeid skjer med verdighet, respekt og toleranse.
  • At lokallaget blir en naturlig samarbeidspartner for Hemnes kommune og NAV.
  • Å stoppe nedskjæringen i det psykiske helsetilbudet.
  • Å øke forståelsen av sammenhengen mellom psykisk sykdom og rusmiddelbruk.

Alle kan bli medlem, med tilbud om å delta i felles aktiviteter, kurs eller selvhjelpsgrupper – og dermed også en fin mulighet til å skape gode nettverk. Vil du vite mer, ta en titt på linkene til høyre!