Lapphellas venner

Iherdig dugnadsinnsats i snart 40 år for å bevare lokalhistorisk miljø.

Foreningen Lapphellas Venner ble etablert i 1983, og har som mål å bevare og ta rede på den gamle trehusbebyggelsen på Lapphella.

Lapphellas Venner eier Isakhuset, Gunvor Johnsen Huset og Roghellskøtet. Ellers bor det tre familier fast i ett hus og i to brygger, mens to av bryggene brukes til fritidshus. Hemnes kommune eier et hus og en kirkebu som forvaltes av Helgeland Museum, og i tillegg er det en kirkebu i privat eie.

Helt siden starten har Lapphellas Venner hatt tre visjoner:

  1. Bevare den unike bebyggelsen for ettertiden.
  2. Restaurere hus og brygger.
  3. Tilrettelegge for kulturaktiviteter i området.

Alt dette har de lykkes med! Takket være iherdig innsats fra Lapphellas venner har bebyggelse fått status som bevaringsverdig område i gjeldende reguleringsplan. Hus, brygger og uteareal er istandsatt med stor dugnadsinnsats og noe offentlig støtte. Lapphella har lenge tjent som kulturarena for festivaler, konserter, filminnspillinger, gudstjenester, markeder med mere, og snart blir det en splitter ny kulturscene godt integrert i den øvrige bebyggelsen.

Tusenårssted

Lapphella ble i år 2000 valgt til Hemnes kommunes tusenårssted. I kriteriene for valg av tusenårssted står det at dette skal være et felleseie for alle innbyggerne i en kommune. Stedet skal ha en tusenårig historie, en nåtid og en fremtid, og med sine kirkebuer og brygger har innbyggerne i Hemnes hatt en tilhørighet til Lapphella-området i generasjoner.

Det er lagt ned en enorm innsats av dagens generasjon som kommer til å glede mange generasjoner langt fram i tid!