Krestian-kiosken

Helgelands eneste bevarte kiosk av den gamle typen.

Den ikoniske Krestian-kiosken, arkitekt-tegnet i Oslo, ble bygget av faren til Christian Christensen i 1921. Med kiosken fikk Christian mulighet til å jobbe, til tross for sitt handicap. Kundene ble betjent gjennom ei luke mot Torvet. Samtidig kunne de slå av en prat med «hain Krestian Kiosk».

Da en omfattende brann herjet Hemnesberget i 1923 var kiosken en av få bygninger som sto tilbake. Den var i drift fram til omtrent 1960, og ble senere brukt som bl.a. taxisentral, turistinformasjon og festivalkontor, pluss at den ble brukt av varierte lag og foreninger.

Hemnes kommune overtok i 1990, og restaurerte bygningen i 1993-94. Deretter var kiosken del av Helgeland Museum, inntil den for 1 krone ble overdratt til Hemnesberget Vel i 2020.