Innfallsporter til Okstindan

Det er mange fine innfallsporter til de 11 fjelltoppene i Okstindan.

Nedenfor presenterer vi de fire mest brukte startpunktene for turer inn i Okstindan sommerstid og oppgir omtrentlig distanse til DNT-hyttene, samt anslått tid ved vanlig rolig gange. Alle løypene er merket enten med skilt eller røde T-er.

INDERDALEN GÅRD i Brygfjelldalen (342 m.o.h.)
12 km fra Korgen – følg Fv 806 mot Bleikvasslia, ta av til venstre etter ca. 6 km og kjør FV 323 til veis ende. Noe smal, men asfaltert vei hele veien. Stor gratis parkeringplass med infotavle.
Sanitærbygg med gratis toalett. Mulighet for å dusje og låne håndduk/såpe (kroner 75,-). Tidvis åpen café og gårdsbutikk. Mobildekning ved Inderdalen gård.

Inderdalen Gård – Gråfjellhytta (1000 m.o.h.)  – 7 km/3 timer.
Inderdalen Gård – Rabothytta (1200 m.o.h.) via Gråfjellhytta (1000 m.o.h.) og Mørkbekken (680 m.o.h.) – 18 km/ 8 timer
Inderdalen Gård – Rabothytta- via Sjurfinnheimen – 11 km / 5 timer
Inderdalen Gård – Rabothytta – via breen (kun for erfarne, ikke merket)

LEIRBOTN / TIPPEN i Leirskardalen (650 m.o.h.)
18 km fra Korgen – følg Fv 322, en smal asfaltert vei med variert standard i 13 km. Fortsett deretter på en smal og bratt anleggsvei i ca. 5 km (vinterstengt).  Stor parkeringsplass på Tippen med infotavle. Fv 322 krysser flere private gårdstun, så vis hensyn og hold lav fart.  Ikke tilgjengelig toalett mellom Korgen og Rabothytta. Dårlig mobildekning f.o.m. anleggsveien.

Leirbotn – Rabothytta (1200 m.o.h.) – 5 km / 2 timer
Leirbotn – Kjensvasshytta (525 m.o.h.) – 10 km / 3 timer
Leirbotn – Gråfjellhytta (1000 m.o.h.) – 6 km / 3 timer (NB: denne korte ruta er nå vanskelig pga. at man må krysse en breelv. Lengre alternativ via Sjurfinnheimen er mulig)

KJENSVATNET (525 m.o.h.)
120 km fra Korgen – følg E6 til Mo i Rana, E12 mot Sverige og ta av til venstre like etter tunnelen i Umbukta. Kjør videre på grusvei med variert standard i 40 km helt fram til hytta.
Veien er vinterstengt fram til rundt St.Hans. Det er godt med parkering ved de forskjellige startpunktene for turene. Offentlig toalett er tilgjengelig ved Kjensvasshytta (NB: ferdigstilles sommeren 2020).

Kjensvasshytta – kjørbar vei helt fram. Infotavle.
Kjensvasshytta – Gressvasshytta – 4 km. kjørbar vei fram til parkering ved Gressvassdammen. Deretter merket sti 8 km /3 timer. Kan også starte ved parkering ved oppstigning til Oksskolten.
Kjensvasshytta – Rabothytta (1200 m.o.h.) – 10 km / 4 timer. Parkering ved Kjensvasshytta.
Kjensvasshytta – Oksskolten (1916 m.o.h.) – 2,5 km kjørbar vei fram til parkering. Infotavle. Deretter 7 km / 8-10 timer tur-retur.  Ikke merket sti fra breen. Breutstyr nødvendig. Også mulig å gå utenom breen, men da må man gå over Oksfjellelva nesten ved Gressvasshytta før man følger skilting mot Oksskolten. Se kart på Hemnes Turistforenings sider.

SPJELTFJELLDALEN / GRANHEIM ved Røssvatnet (ca. 390 m.o.h.)
56 km fra Korgen – følg Fv 806 til Bleikvasslia og ta deretter av til venstre på Fv 324 inn mot Nymoen. God parkering på vestsiden av brua. Asfaltert vei hele veien. Infotavle og overnattingsmuligheter ved Stekvasselv Gård, 2 km. før parkering.

Granheim – Gressvasshytta – 18 km / 6 timer. Følger Nordlandsruta gjennom verneområdet Spjeltfjelldalen.
Granheim – Kjensvasshytta (525 m.o.h.) – 28 km / 10 timer. Samme trasé fram til Gressvasshytta.

X