Innfallsporter til Okstindan

Det er mange fine innfallsporter til de 11 fjelltoppene i Okstindan.

Nedenfor presenterer vi de fire mest brukte startpunktene for turer inn i Okstindan sommerstid og oppgir omtrentlig distanse til DNT-hyttene, samt anslått tid ved vanlig rolig gange. Alle løypene er merket enten med skilt eller røde T-er.

INDERDALEN GÅRD i Brygfjelldalen (342 m.o.h.)
12 km fra Korgen – følg Fv 806 mot Bleikvasslia, ta av til venstre etter ca. 6 km og kjør Fv 323/Fv 7354 til veis ende. Noe smal, men asfaltert vei hele veien. Stor gratis parkeringplass med infotavle. Sanitærbygg med gratis toalett. Mulighet for å dusje og låne håndduk/såpe (kroner 75,-). Tidvis åpen café og gårdsbutikk. Mobildekning ved Inderdalen gård.

Inderdalen Gård – Gråfjellhytta (1000 m.o.h.)  – 7 km/3 timer.
Inderdalen Gård – Rabothytta (1200 m.o.h.) via Gråfjellhytta (1000 m.o.h.) og Mørkbekken (680 m.o.h.) – 18 km/ 8 timer
Inderdalen Gård – Rabothytta- via Sjurfinnheimen – 11 km / 5 timer
Inderdalen Gård – Rabothytta – via breen (kun for erfarne, ikke merket)

LEIRBOTN / TIPPEN i Leirskardalen (650 m.o.h.)
18 km fra Korgen – følg Fv 322/Fv 7352, en smal asfaltert vei med variert standard i 13 km. Fortsett deretter på en smal og bratt anleggsvei i ca. 5 km (vinterstengt).  Stor parkeringsplass på Tippen med infotavle. Fv 322/Fv 7352 krysser flere private gårdstun, så vis hensyn og hold lav fart.  Ikke tilgjengelig toalett mellom Korgen og Rabothytta. Dårlig mobildekning f.o.m. anleggsveien.

Leirbotn – Rabothytta (1200 m.o.h.) – 5 km / 2 timer
Leirbotn – Kjensvasshytta (525 m.o.h.) – 10 km / 3 timer
Leirbotn – Gråfjellhytta (1000 m.o.h.) – 6 km / 3 timer (NB: denne korte ruta er nå vanskelig pga. at man må krysse en breelv. Lengre alternativ via Sjurfinnheimen er mulig)

KJENSVATNET (525 m.o.h.)
120 km fra Korgen – følg E6 til Mo i Rana, E12 mot Sverige og ta av til venstre like etter tunnelen i Umbukta. Kjør videre på grusvei med variert standard i 40 km helt fram til hytta.
Veien er vinterstengt fram til månedsskiftet juni/juli. Det er godt med parkering ved de forskjellige startpunktene for turene. Offentlig toalett med universell utforming er tilgjengelig ved Kjensvasshytta.

Kjensvasshytta – kjørbar vei helt fram. Infotavle.
Kjensvasshytta – Gressvasshytta – 4 km. kjørbar vei fram til parkering ved Gressvassdammen. Deretter merket sti 8 km /3 timer. Kan også starte ved parkering ved oppstigning til Oksskolten.
Kjensvasshytta – Rabothytta (1200 m.o.h.) – 10 km / 4 timer. Parkering ved Kjensvasshytta.
Kjensvasshytta – Oksskolten (1916 m.o.h.) – 2,5 km kjørbar vei fram til parkering. Infotavle. Deretter 7 km / 8-10 timer tur-retur.  Ikke merket sti fra breen. Breutstyr nødvendig. Også mulig å gå utenom breen, men da må man gå over Oksfjellelva nesten ved Gressvasshytta før man følger skilting mot Oksskolten. Se kart på Hemnes Turistforenings sider.

SPJELTFJELLDALEN / GRANHEIM ved Røssvatnet (ca. 390 m.o.h.)
56 km fra Korgen – følg Fv 806 til Bleikvasslia og ta deretter av til venstre på Fv 324/Fv 7356 inn mot Nymoen. God parkering på vestsiden av brua. Asfaltert vei hele veien. Infotavle og overnattingsmuligheter ved Stekvasselv Gård, 2 km. før parkering.

Granheim – Gressvasshytta – 18 km / 6 timer. Følger Nordlandsruta gjennom verneområdet Spjeltfjelldalen.
Granheim – Kjensvasshytta (525 m.o.h.) – 28 km / 10 timer. Samme trasé fram til Gressvasshytta.