Aktivt kunstmiljø i Hemnes

Et møtested for alle som blir glade av kunst og kunsthåndverk.

Hemnes Kunstforening ble stiftet den 27. januar 2022. Overraskende mange møtte opp for å etablere et nytt fellesskap, der kunstinteresserte i alle varianter kan samarbeide og skape liv og røre.

Stiftelsesmøtet ble innledet med et lite foredrag om «det å ha en kunstnersjel». Et ord vi kanskje har ulike oppfatninger om, men i Hemnes er det så mange kreative folk med ønske, vilje og evne til å skape, at vi bør løfte kunstnersjelene for alt de er verdt.

Med dette som bakteppe ble foreningen etablert, med mål om å fremme kunst og kunsthåndverk gjennom utstillinger, medlemsmøter, kurs, foredrag og lignende aktiviteter. Kanskje det på sikt kan etableres et fast galleri i kommunen?

Foreningen vil gjerne utvikle gode møteplasser for kunstnere og kunstnerspirer som sysler med ulike uttrykk. Aktive medlemmer som tar initiativ og drar ting i gang, vil være til god hjelp for å få sånt til.

I styret møter vi folk med varierte interesser. De deler et ønske om å favne bredt. Både maleri, foto, film, skulptur, treskjæring, tekstil, knivmaking, performance, tekst, drama, lyd og musikk løftes fram.

Det er med andre ord et inkluderende miljø, åpent for all kreativiteten blant folk i Hemnes. Visjonen er å skape en arena som inspirerer og legger til rette for å både skape og oppleve kunst.

Foreningens første utstilling ble lagt til flotte Lapphella Kulturarena, som del av den årlige våryr-helga på Hemnesberget. Fire lokale kunstnere ga kjempesuksess, med mange besøkende og stort engasjement. Glimt derfra i bildegalleriet nedenfor.