Hemnes Historielag

For å forstå nåtiden må du kjenne fortiden!

Hemnes Historielag er en frivillig forening som mange i kommunen setter stor pris på. Gjennom årene har de samlet og formidlet både gammel og nyere lokalhistorie, fortrinnsvis i skriftlig form.

Laget ble stiftet i 2001, og gir ut både medlemsblad og årbok. Det koster 200 kroner i året å være med, og medlemskapet er helt uforpliktende.

De 225 medlemmene får to ganger i året tilsendt medlemsbladet Rotfeste. Her er det mye spennende å lese.

Redaksjonen er alltid på jakt etter gode, interessante historier fra lokalmiljøet. Noen skriver selv, mens andre foretrekker å formidle muntlig. Det siste går greit, for historielaget har folk som kan skrive fortellingene ned.

Årbok for Hemnes kommer annethvert år. Den åttende i rekken ble gitt ut høsten 2022.  Bortsett fra første utgivelse fra 2007, har historielaget gamle årbøker på lager, for de som måtte ønske godt lesestoff.