Reinsdyr

I Okstindan natur- og kulturpark er det to reinbeitedistrikt og sjansen er stor for at du treffer en reinflokk på turen, særlig i Okstindanområdet. Når det er varmt trekker reinen opp på breen for å unngå plagsomme insekt. Reinen er ikke farlig, og både den og reindriftssamene setter stor pris på at mennesker og hunder ikke skremmer den og lar den få ha sin plass i fjellheimen.