Hilde Sletten Grafisk

En mester i design og kreativ kommunikasjon.

Hilde Sletten er grafisk designer, og driver sitt eget designbyrå på Hemnesberget. Hun er kunstneren bak mye av det fine profileringsmateriellet som brukes lokalt, både av festivaler, bedrifter og Okstindan natur- og kulturpark.

Med kjærlighet til Helgeland og naturen og kulturen her, setter hun sitt særpreg på et hvert konsept, om det er brosjyrer, bøker, infotavler, bedriftsprofil eller festivalaviser.

Hilde er også en av ildsjelene bak stiftelsen av Hemnes kunstforening. Hun var møteleder på et veldig godt besøkt stiftelsesmøtet den 27. januar 2022, og lovet der ei forening for alle som blir glade av kunst og kunsthåndverk.