Røssåauren – badestrand

Når sola steiker og folk har behov for en dukkert, er det populært å dra til stranda på Røssåauren. Her er det fine sandstrender og langrunt, og ønsker du å spille volleyball er det tilrettelagt bane like ved stranda. Her finner du også grill tilgjengelig for alle, samt offentlig toalett.
For å komme til Røssåauren tar du av fra E6 like sør for Bjerka og følger skiltene helt fram, ca. 4 km.

NB: Hemnes kommune har egen avtale med grunneier som sikrer bruk og tilgang til badeplassen for allmenheten. Etter avtale med grunneiere starter sesongen etter at sauene er sendt ut på sommerbeite. Det vil si at badeplassen i utgangspunktet ikke er åpen for allmenheten før etter sauene er sendt ut fra beite på heimjorda, og ut på beite i utmark. Tidspunktet for dette varierer noe men vil normalt være iløpet de første ukene i juni (åpnet 2. juni 2021).

Etter avtale med grunneier er det heller ikke tillatt å campe/overnatte med bobil eller campingvogn. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til naboene på Røssåauren, både ved å parkere fornuftig og holde plassen rein og ryddig. Da blir det triveligere for alle!

 

X