Ledig stilling som daglig leder i Okstindan natur- og kulturpark

Midt på Helgeland, midt i Norge, og kanskje midt i blinken for deg? Det er spennende tider på Helgeland!

Vi søker en utviklingsorientert daglig leder til Okstindan natur- og kulturpark.
Som daglig leder vil du arbeide med samfunnsutvikling og lokal verdiskaping i samarbeid med næringsliv, lag og foreninger, Hemnes kommune og kompetansemiljø fra hele regionen.  Gjennom varierte oppgaver og prosjekt, vil du bidra til å ta vare på og utvikle våre særegne natur- og kulturressurser, til glede for lokalbefolkning og besøkende – der besøksforvaltning og et bærekraftig reiseliv er noen av satsingsområdene.

Om deg

Du er kontaktsøkende, liker å arbeide sammen med andre, kan ha mange baller i lufta og er selvgående og dyktig på prosjektjobbing. Du er utviklingsorientert, har god kjennskap til offentlig-, privat- og frivillig sektor, kan utforme søknader, har kompetanse i bruk av sosiale medier, og gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig formidling. Du har relevant høyere utdanning og tidligere erfaring som er nyttig i denne jobben.

Om oss

Foreningen Okstindan natur- og kulturpark (ONK) består av 65 bedrifter/lag- og foreninger som har inngått partnerskap og er foreningens årsmøte. ONK er én av ni norske parker som jobber mot samme mål under paraplyen Norske Parker. Vi er stolte av området vårt som bl.a. omfatter Okstindan med Nord Norges høyeste fjell, kjente turistforeningshytter, trivelige og kreative tettsteder ved fjorder og vassdrag, aktive landbruksbygder og flere store festivaler. Parken har en langsiktig strategiplan og en årlig handlingsplan.

Om stillingen

Som daglig leder vil du bl.a. ha følgende ansvar:

  • Utarbeide strategiske planer og årlige handlingsplaner
  • Initiere nye prosjekt i henhold til strategi og søke midler til disse
  • Følge opp igangsatte prosjekt (stedsutvikling, bedriftsnettverk, besøksforvaltning i Okstindan, ung i park m.m.)
  • Økonomioppfølging – med utarbeidelse av budsjett
  • Sekretær for styret og oppfølging av partnere
  • Rekruttering av prosjektmedarbeidere
  • Ekstern og intern profilering av parken og partnerne
  • Samarbeid med Norske Parker og øvrige parker i Norge

Kontorsted i Korgen og på Hemnesberget, i Hemnes kommune. Lønn etter avtale

Stillingen som daglig leder er i utgangspunktet en heltidsstilling. Vi kan også vurdere å legge til rette for en deltidsstilling dersom dette passer bedre for deg.

Ta kontakt med styreleder Erna Nerleir (tlf. 406 05 438), mail: enerleir@gmail.com  eller fungerende daglig leder, Inger Lise Pettersen (tlf. 952 91993, mail: inger.lise@okstindan.no)  for nærmere informasjon om stillingen

Søknadsfrist:              28. mars 2022

Søknaden sendes til: inger.lise@okstindan.no

X