Vil du bli vår nye daglige leder?

Midt i Norge – midt på Helgeland – midt i blinken for deg? Bli daglig leder hos oss!

Daglig leder i Okstindan natur- og kulturpark

Som daglig leder i Okstindan natur- og kulturpark får du sammen med Hemnes kommune, næringslivet, lag og foreninger og andre, arbeide med samfunnsutvikling og lokal verdiskaping. Du vil få varierte oppgaver der du arbeider med næringsutvikling og tiltak for å ta vare på og utvikle våre natur og kulturressurser, til glede for lokalbefolkningen og besøkende.

Om deg

Du liker å arbeide sammen med andre, kan ha mange baller i lufta, er selvgående og dyktig på prosjektjobbing. Du er utviklingsorientert, har god kjennskap til offentlig, privat og frivillig sektor, kan utforme søknader, har god kompetanse i bruk av sosiale medier, og gode ferdigheter i formidling og skriftlig framstilling. Du har relevant høyere utdanning og tidligere erfaring som er nyttig i denne jobben.

Om oss

Foreningen Okstindan natur og kulturpark (ONK)  har bortimot 60 bedrifter/lag- og foreninger som har inngått partnerskap og er foreningens årsmøte. ONK er én av 9 norske parker som jobber mot samme mål under paraplyen Norske Parker. Vi holder til midt på Helgeland, og er stolte av området vårt som bl.a. omfatter Okstindan med Nord Norges høyeste fjell, kjente turistforeningshytter, trivelige og kreative tettsteder ved fjorden og vassdrag, aktive landbruksbygder og flere store festivaler. Parken har en langsiktig strategiplan og en årlig handlingsplan.

Om stillingen

Som daglig leder vil bl.a. jobbe med:

  • bedriftsnettverk innen opplevelsesnæringen
  • lokal verdiskaping og drift av næringsforum
  • stedsutvikling og prosjektledelse forskningsprosjekt
  • oppfølging av Væxt-etablering
  • besøksforvalting i Okstindan
  • utvikling av kreative turstier og turmål
  • igangsetting og drift av egne ungdomsprosjekt
  • formidling av parkens og partnernes arbeid på nettsiden https://visitokstindan.com og gjennom sosiale medier
  • samarbeid med Norske Parker og øvrige åtte parkene i Norge

Du vil ellers kunne ha stor innflytelse på utvikling av jobben og igangsetting av prosjekt for å gjennomføre vedtatte strategier. Kontorsted både i Korgen og på Hemnesberget. Lønn etter avtale

Ta kontakt med styreleder Kjell Joar Petersen-Øverleir (tlf. 918 69 522, e-post; kjoar@online.no) eller fungerende daglig leder, Inger Lise Pettersen (tlf. 952 91993, e-post inger.lise@okstindan.no)  for nærmere informasjon om stillingen

Søknadsfrist:              22. mars 2021

Søknaden sendes til: post@okstindan.no

X